Finans

Kredi onaylanmamasının sebepleri nelerdir

Bankalara kredi müracaat kanalları o kadar çok genişledi ki; SMS ile kredi başvuruları, web siteleri üzerinden başvuru, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu derken; artık şubelere gidip kredi müracaat etmeyi kimse tecrübe etmiyor desek yanlış bir beyan olmayacaktır. Kredi müracaat kanalları bu kadar geniş olunca; tüketiciler de genelde sıradan tüm bankalardan kredi müracaatı yapmakta ve vaziyete göre kendine uygun bankadan kredisini çekmektedir. Tabii ki  her vakit kredi müracaatları onaylanmayabilir. Hem de hem de reddedilen kredi müracaat sayısı da oldukça fazladır. Kredilerin reddedilme sebebi de  bir şekilde kod olarak veyahut değişik bir şekilde kredi müracaatçısına bildirilmektedir. Tüketiciler kredisinin neden onaylanmadığını merak etmekte ancak bir yere kadar bu sualine yanıt bulabilmektedir. Bizler de bu yazımızda; siz değerli okurlarımız için kredim neden onaylanmadı sualine verilecek 25 yanıt yazımızı paylaşmaya çalışacağız.

Kredi Notunun Düşük Olması

Tabii ki bir tüketicinin kredi müracaatının reddedilmesinin en başlıca sebeplerinden birisi de kredi notunun düşük olmasıdır. Kredi notu düşük olan bir kişi müracaat neticeninde muhtemelen ya red yiyecek veyahut kredi notu çok düşük değil ise kısmen onaylanabilecektir.

Ödenmemiş Kredi kartı borcu

Şayet başka bir bankaya günü geçmiş ve ödenmemiş bir kredi kartı borcu var ise bu vaziyette da bankaya yapacağınız kredi müracaatınız muhtemelen reddedilecektir. Netlikle bu tarzda ödenmemiş borcunuz varken kredi başvurusunda bulunmayın

Devlete Vergi Borcu Bulunması

Devlete olan vergi borçlarınız, kredi başvurusu esnasında muhtemelen karşınıza çıkacak ve sizi sıkıntıya sokarak red yemenize kapı aralayacaktır.

Kredi Notunun 0 (Sıfır) Olması

Şayet kredi notunuz sorgulama neticeninde 0 çıkıyorsa bu vaziyette da kredi başvurunuz reddedilecektir. Kredi notunuzun 0 olması demek önceden kredi notunuzun hiç hesaplanmadığı mananına gelecektir. Başka bir deyişle kredi notunun 0 olması demek; bir kişinin daha evvelce bankalarla pek işi olmadığı ya da kredi kartı ve kredi kullanmadığı mananına gelecektir.

Kefil Olunan Borçtan Dolayı

Şayet bir başkasına banka borçları konusunda olarak kefilseniz ve bu kişi de borçlarını ödemiyorsa sizin de kredi almanızın önü kapanacak ve muhtemelen başvuru neticeninde red cevabı alacaksınız. Bunun sebebi ise; kefilin de aynen borçlu gibi mevzubahis borcun tamamından mesul olmasıdır. Şayet banka borçludan bu parayı tahsil edemiyorsa, kefilden tüm parayı tahsil edebilir. Bu yüzden kefaletinizde olan bir banka borcunun ödenmemesi de sizi bankalar nezdinde sıkıntıya sokar.

Ödenmemiş Kredi borcu

Tıpkı kredi kartı borcunuz gibi bankaya ödenmemiş kredi borcunuz olması vaziyetinde da kredi başvurunuz ne yazık ki onaylanmayacaktır. Yeri gelmişken anımsadalım; bu kapsama yalnızca kredi yaptığınız banka dahil değil tüm bankalar dahildir. Başka bir deyişle hangi bankaya olursa olsun şayet ödenmemiş kredi borcunuz varsa; hangi bankaya müracaat ettiğiniz fark etmeksizin red yanıtı alırsınız.

Borçlanma Miktarı

Borç yiğidin kamçısıdır ancak bankalar ne yazık ki öyle demiyor. Şayet borçlanma düzeyiniz bankanın sizin için belirlediği sınırları geçiyorsa bu vaziyette artık size kredi verme ile ilgili daha çekimser davranıyor. 30 bin istiyorsunuz 10 bin TL ‘yi onaylıyor. Hem de çoğu kez ise kredi müracaatını reddediyor. Bu yüzden borçlanmadan önce bu konuyu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Aylık Gelir Kıskacı

Kredi  müracaatlarında yeniden bankaların dikkat ettiği bir diğer husus ta; kredi geri ödemelerinin, kredi müracaatında bulunan kişinin belgelenebilir aylık gelir miktarının 1/3 ‘ünü geçmemesidir. Şayet müracaat ettiğiniz kredinin en yüksek vade müddetinde dahi bu hudut aşılıyorsa bu vaziyette krediniz ya kısmi olarak onaylanacak veyahut tamamiyle reddedilecektir. Ancak kredi notunuz iyiyse banka kısmi bir onaylama yaparak, size verebileceği en fazla kredi miktarını vermeye çalışacaktır.

Banka Kriterleri

Bankaların kredi ile ilgili kriterleri bir takım vaziyetlerde birbirine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bir takım bankalar kredi ile ilgili daha esnek davranabiliyorken bir takım bankalar ise daha sert çizgilere sahiptir. Bu yüzden bilhassa kredi notunuzda problem varsa ve yüksek miktarda krediye ihtiyaç duyuyorsanız bu vaziyette daha esnek davranan bankaları seçenek etmelisiniz.

Sigorta Priminin Ödenmemiş Olması

Sigorta ödemelerinizde sıkıntı olması halinde de banka tarafından kredi müracaatı esnasında red yiyebilirsiniz. Zira bankalar geriye dönük olarak 6 aylık sigorta primlerini inceleme altına almaktadır. Eğer bu zaman dilimindeki sigorta primlerinde bir eksiklik var ise maalesef kredi başvurunuzu negatif olarak etkileyecektir.

Kredi Sicilinin Bozulması

Her ne kadar kredi sicil affı çıkmış ta olsa; kredi sicili hala bozuk olan varsa kredi çekmesi olası olmayacak, kredi başvurularında da kafadan dolaysız olarak red cevabı alacaktır.

İcralık Olmak

İcralık olanlar ve İcra Müdürlüklerinde dosyası olanlar da kredi çekerken bankalarla problem yaşayacaktır. Belki icraya düşme mertebesinde yapılacak kredi başvuruları bundan etkilenmeyebilir fakat sonrasında yüzde yüz kredi başvurunu olumsuz etkileyecektir.

Nümayiş yapılmış Senet Bulunması

Bankalarda daha önceden protesto yemiş senedin var ise; bu da kredi notunuzu olumsuz etkileyecek ve yine bankalar nezdinde kötü bir imaj bırakacağı için; kredi başvurularında muhakkak karşınıza çıkacaktır. Ancak kredi sicil affı dahilinde nümayiş yapılan senetlerin de bulunduğunu yeri gelmişken anımsadalım.

İsteyen Kredinin Yüksek Olması

Eğer isteyen kredi miktarı gereğinden fazla yüksek ise; bu vaziyette yine bankanın başvurunuzu reddetme ihtimali oldukça yüksektir. Zira gelir miktarı ile çekilecek kredi miktarı ve yine aylık ödemeler arasında bir balans bulunması gerekmektedir.

İpotek Ettirilmek İstenen Gayrimenkul Sebebiyle

Bir gayrimenkulünüz ipotek ettirmek suretiyle kredi çekmeye karar verdiniz ve kredi başvurusunda bulundunuz. Eğer gayrimenkulünüzün değeri; güvence olarak gösterilecek krediye kıyasla çok daha düşük değerde kalıyorsa bu vaziyette kredi müracaatınız yeniden red yanıtı alacaktır.

Geri Dönen ve Ödenmeyen Çek Bulunması

Daha çok tacirleri ilgilendiren bu konu konusunda olarak yeniden bir bölümünün kredi sicil affı kapsamına alındığını söyleyelim. çeki geri dönen veya ödenemeyen kişiler aftan da istifade edememiş ise kredi müracaat esnasında mesele yaşayacaktır.

Aciz Vesikası Sahibi Olmak

Aciz vesikası dediğimiz ve İcra İflas Yasayı ‘nda tertip eden kurumlardan birisi olan bu vesikanın sahibi olan kişiler; borcunu ödemekten aciz vaziyete düşen kişiler mananına gelecektir. Dolayısıyla kredi müracaatları reddedilecektir.

İpotek Ettirilmek İstenen Araç Hasebiyle

Şayet aracınızı ipotek ettirmek suretiyle bir kredi müracaatında bulunduysanız, bu vaziyette da yeniden aracınızın değeri ile müracaatlan kredi miktarı arasında bir balans olması gerekmektedir. Şayet bu balans mevzubahis değil ise bankadan kredi müracaatı nihayetinde red yanıtı alınacaktır.

Eksik veyahut Yanlış Vesika İbrazı

Kredi müracaatı için ihtiyaç duyulan belgeler arasında eksik ibraz ettiğiniz var ise; bu vaziyette bitirmeniz için bankanız tarafından size mantıklı bir müddet verilir. Bu müddet zarfında bu vesikayı tedarik edemiyorsanız bu vaziyette kredi müracaatınız reddedilecektir.

Önceden Çekilmiş Krediler

Bankalar kredi vermeden önce; kesin çekilmiş bir krediniz olup olmadığına da bakacaktır. Şayet böyle bir krediniz var ise ve sınırlarınız dolmuş vaziyetteyse red yemeniz muhtemel…

Kırmızı Kalem Yemiş Olmak

Kırmızı kalem yemiş tüketiciler, bankalara yapacağı kredi müracaatlarında ne yazık ki net red yanıtı alacaktır. Bağışlama kapsamında olan kesimlerden birisi de kırmızı kalem yiyen tüketicilerdir. Kredi sicil affından faydalanmak isteyenlere buradan anımsatmış olalım.

Bankalara Borç Ödeme Konusunda Problemli Olmak

Bankalara olan borçlarınızda daimi kaçak güreşiyorsanız bu vaziyet bankalar tarafından illaki mali sicilinize işlenecek, borçlarınızı zamanında ödemediğiniz ve problem yaşadığınız bir şekilde kayıtlara girecektir. Bunun neticesi olarak da bu durum kredi ve kredi kartı başvurularında sürekli karşınıza çıkacaktır.

Gerçek Dışı Gelir Miktarı Bildirmek

Sırf kredi alabilmek için ön başvurularda ya da kredi başvuru formlarında aylık gelir miktarını çok yüksek göstermek sizin zararınıza olacaktır. Zira gelir dokümanı ibraz etmeden banka size kredi vermeyecek, ibraz edilen bu dokümandaki gelir miktarının daha düşük olması halinde ise başvurunuzu reddedecektir.

İflas Etmiş Olmak

İflas edenler için de ayrı bir sicil kaydı tutulduğu için bu kişilerin de kredi başvurusu maalesef pozitif sonuçlanmayacaktır. Ayrı olarak iflas edenler İcra İflas Yasayı gereği bazı yaptırımlara da tâbi oldukları için farklı yükümlülükleri de bulunmaktadır.

Kefil Olan Kişinin Durumundan Dolayı

Krediyi tek başınıza çekemiyorsunuz ve bu neden dolayı banka sizden bir kefil bulmanızı istedi. Sonunda birisini bularak kefalet konusunda da ikna ettiniz ve imzayı attı. Ancak bulduğunuz kefilin kredi notu kötü ise; ya da yukarıda saymış olduğumuz rastgele durumdan birisine sahip ise; bu durumda da maalesef sizin de kredi başvurunuz onaylanmayacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için en azından kefil olacak kişinin kredi notunu sorgulatmak ve buna göre bankaya başvurmak daha akilane olacaktır.

İç

admin

Teknoloji uzmanı, Blogger!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu